söndag 22 januari 2012

ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 11/2 2012

TINGSRYD/ASARUMS

WHIPPET RACE


Kallelse till årsmöte Tingsryd/Asarums Whippet Race

Lördagen den 11 februari i klockan 13.00.

Plats hemma hos Bengt och Ann-Christine Held
Guövägen 82 Trensum/Karlshamn


Vi börjar med en enklare lunch1.      Mötets öppnande

2.      Justering av röstlängden

3.      Val av ordf. o sekr. för mötet

4.      Val av 2 justerare tillika rösträknare

5.      Fråga om kallelse till årsmötet skett i laga ordning

6.      Dagordningens godkännande

7.      Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning

8.      Fastställande av balans och förlusträkning

9.      Revisionsberättelse. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.  Val av ordförande

11.  Val av övriga styrelseledamöter
12.  Val av revisor och revisorssuppleant

13.  Val av valberedning

14. Val av representant till WR HS

15. Fasställande av medlemsavgift för 2012

16. Propositioner och motioner

17. Övriga frågor. Tävlingsdagar 2012. Tränare 2012.
      Pris till klubbens bästa hund 2011.


18. Mötets avslutandeOBSERVERA:
För att ha rösträtt på årsmötet skall medlemsavgiften för 2011
vara betald till sektionen senast 7 dagar före årsmötet.
Familjeavgiften för 2012 är 175 kronor. Ange vilka som ingår i familjen.      
Licensavgiften för 2012 är 75 kronor per hund
Plusgirokonto 1447498-5
Anmäl gärna till Bengt o Ann-Christine 0454-89432 om du kommer på årsmötet.
Vi skall ordna plats och fikaStyrelsen TIA